ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΑΚΟΗ

Προσφορά_Καλοκαιριού

Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα 260€.Τα μαθήματα της συγκεκριμένης προσφοράς δεν διαφέρουν καθόλου από τα κατ’οίκον ατομικά μαθήματα που γίνονται στο πρόγραμμα της Βασικής Υπακοής. Η μεθοδολογία, τα στάδια και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι ακριβώς τα ίδια. Τα ατομικά μαθήματα της προσφοράς γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα (τα ίδια κάθε φορά) σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.

Με τον όρο βασική υπακοή δεν εννοούμε μόνο τις εντολές “έλα, κάτσε, ξάπλα, μείνε, μαζί κλπ” αλλά και τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείτε μεταξύ κηδεμόνα και σκύλου για μια αρμονική συνύπαρξη χωρίς  εντάσεις. Μπαίνουν όρια στο σκυλί, γνωρίζει ότι υπάρχουν κανόνες στην καθημερινότητα μας, όπως επίσης εμείς γνωρίζουμε τις ανάγκες του σκυλιού που θα πρέπει να τηρούνται.

Οι εντολές που μαθαίνουμε στην Βασική υπακοή είναι οι ακόλουθες:

1. έλα
2. κάτσε
3. ξάπλα
4. μη (Με την συγκεκριμένη εντολή μπορούμε να αποφύγουμε επικίνδυνες καταστάσεις)
5. μείνε (Να μένει σε μια θέση που ορίζουμε εμείς)
6. ελεύθερος (συνήθως η συγκεκριμένη εντολή είναι να <<τερματίσουμε>> την εντολή μείνε)
7. μαζί (Να μην μας τραβάει στην βόλτα)
8. άστο (Να αφήνει οτιδήποτε έχει στο στόμα του)
9. θέση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο 6943593903

12 + 11 =

Προσφορά_Καλοκαιριού

Προσφορά στην Βασική Υπακοή

Το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα 260€. Τα μαθήματα της συγκεκριμένης προσφοράς δεν διαφέρουν καθόλου από τα κατ’οίκον ατομικά μαθήματα που γίνονται στο πρόγραμμα της Βασικής Υπακοής. Η μεθοδολογία, τα στάδια και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι ακριβώς τα ίδια. Τα ατομικά μαθήματα της προσφοράς γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα (τα ίδια κάθε φορά) σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6943593903 για να κλείσετε θέση.